אז מה תמצאו בבלוג שלי?

״אין הקומוניזם נוטל מאיש את הכוח לרכוש לעצמו את מוצרי החברה, הוא נוטל ממנו רק את הכוח לשעבד לעצמו על ידי רכישה את עבודת זולתו. […] שלטונו של הפרולטריון גם יוסיף לבטלם. פעולה מאוחדת, על כל פנים של ארצות הציוויליזציה, היא אחד התנאים הראשונים לשחרורו. ככל שיתבטל ניצול האחד על ידי זולתו, כן יתבטל גם ניצול אומה אחת על ידי רעותה. בחדול ניגוד המעמדות בקרב האומות, יחדלו יחסי האיבה בין.
התאוריה המרקסיסטית היא פילוסופיה חברתית שפיתחו במחצית השנייה של המאה ה-19 שני הוגים ממערב אירופה, קארל מרקס ופרידריך אנגלס. משנתם מסבירה את התפתחות ההיסטוריה האנושית כתוצר של מאבק מתמשך בין מעמדות כלכליים, ומתקדמת בניתוח יסודותיה של החברה הקפיטלסטית-בורגנית המערב אירופית דאז.