סטאלין

פעולות הטרור ההמוני בוצעו אפוא באמצעות המשטרה החשאית, בתי המשפט ומערכת מחנות העבודה (גולגים). שהוקמה בשנות ה-30, בפיקוח מחלקה מיוחדת במשרד הפנים. המטרה המוצהרת הייתה תיקון באמצעות עבודה דהיינו שימוש בעבודה כענישה לכאורה למטרה חברתית חיובית של חינוך מחדש. רביםמ מפעלי התיעוש והפיתוח הכלכלי של ברית המועצות בוצעו בידי הנ.ק.ו.ד, גייסותיו ואסיריו, שעסקו בסלילת כבישים, בהנחת ברזים ועוד, וכן בהכשרתם ליישוב של איזורים נרחבים שהיו שוממים עד אז, כמו קולימה. תנאי החיים והאקלים במחנות היו קשים ביותר. האסירים חיו תמיד על סף רעב. מזונם חושב על פי תפוקתם היומית.
המסגרת התיאורטית שימשה את סטלין להצדקת מבנה שלטוני מסוים, ובעיקר לבניית כוחו שלו עצמו. המסגרת הריכוזית והמוחלטת התאפשרה אודות לחדירה הטוטאלית של המערכת הפוליטית-ביורוקרטית שבראשה עמד, לכל תחומי החיים והפעילות בחברה הסובייטית. משטר זה התבסס על מנגנונים ביורקרטיים, עיקריים ומשניים, שסייעו לסטלין לייצור מערכות שליטה ובקרה על כלל החברה, ובה בעת קיומו פיקוח הדדי. אם נסרטט את קווי המתאר של המשטר שלו, אפשר לומר שעמודי התווך האירגונים שלו היו מנגנון המפלגה והמנהל הממלכתי שהיה כפוף לו, המשטרה החשאית והצבא. מנגנוני המשנה נימנו המנהל הכלכלי והאירגונים הציבוריים.
יוצא שהקומוניזם בהתגלמותו בבריה״מ מהווה מבחינה זו נסיגה מפורשת למצב ששרר לפני הקפיטליזם, למצב בו האידאולוגיה שיעבדה לחלוטין את הכלכלה, ואיתה את העובדים בה. הקומוניזם הרוסי מתגלה מבחינת היחס לחירות האישית כקרוב הרבה יותר למשטר העבדות העתיק ולמשטר הפאודלי של ימי הביניים מאשר למשטר הקפיטליסטי.
הסובייטים נבחרו בבחירות חופשיות וחשאיות, וכל אחד מהם בחר את גופי מנהל של היחידה הטרטוריאלית שאותה ייצג ועליה פיקח. והם למעשה קבעו את תוצאות הבחירות ואת הרכב הסובייט המקומי, והם שחלשו לגופי המנהל של סובייט זה. איוש המשרות החשובות בכל דרג היה נתון בידי חברי המפלגה, וכך שימשו הסובייטים מעין רצועה מנהלית-ביצועית של אירגון המפלגה ברמה הטריטוריאלית המקבילה להם.
המשטר הסטליניסטי הקפיד לשמור תמיד על מינהל ממלכתי תקין בכל תחומי השלטון, הנבחר בבחירות דמוקרטיות ועממיות. ההבדל הקטן שהתמודדה בהן רק רשימה אחת, שהורכבה בידי ועד המפלגה. הברירה לבחור ברשימה או לא חס וחלילה. לפי חוקת ברית המועצות משנת 1936, הבחירות במדינה היו כלליות, חשאיות, שוות וישירות. למותר לציין, שכל פעולה מנהלית של הסובייט הנבחר, או של נושאי המשרות שלו, נעשתה לפי הוראת אירגון המפלגה המגביל. וזה היה הסוואה שנועדה ליצור חזות דמוקרטית לשלטון המוחלט של המפלגה. כל החלטה התקבלה קודם כל במנגנון המפלגה, ולאחר מכן הייתה מקבלת לגיטימציה דמוקרטית – פה אחד – בישיבות הסובייט ברמה המקבילה. דמוקרטית – פה אחד – בישיבות הסובייט ברמה המקבילה.

הרוסים ממש עיוותו את המילה סוציאליזם.סוציום משמעותו חיבור בעם. היישום של האידאה הקומוניסטית בבריה״מ דאז היה הרבה יותר גרוע ממדינות עם משטר דיקטטורי בדרום אמריקה ובמקומות אחרים. זה היה נורא. לא היה חופש ביטוי, אבדה החירות, והדיכוי היה לכולם. סוציאליזם זה משהו אחר. הרוסים שיחקו בזה והפסידו במשחק הזה. בכך הם נתנו דוגמה רעה מאוד לכל העולם. עד היום העולם כולו בטראומה מכל מה שמזכיר קומוניזם או סוציאליזם.