האחר הוא אני שונה אבל שווה

שתהא זו השנה הטובה ביותר
זאת נוכל לגלות רק אם נאהב את האחר…

האחר הוא כל מי שמחוצה לי…

בלי סייגים, לא לפי הרצונות שלי….

משמע, לאהוב כל אדם לפני את עצמי

כי אחרי הכל, הוא מייצג תכונה בתוכי.

למחול לסלוח בלב שלם ואוהב

כולם חלקים שלנו, גם מי שנראה כאויב…

אז אם נלמד לאהוב כל מה שמחוצה לי,

שהוא מייצג תכונה בתוכי,

בעצם נלמד לאהוב את האני הפנימי,

נגלה את האני האמיתי.

וכל מה שנרצה זה לפזר אהבה בעולם,

ומה שעוזר לנו לאהוב, לא יהיה יותר נעלם

זו מטרת הקיום שלנו ללמוד לאהוב,

ואז מגלים באמת עולם שכולו טוב

"את עולמך תראה בחייך" כך כתבו מקובלים,

כך את הדרך לאהבה אמיתית לנו מתווים.

שנדע לממש את תפקיד עם ישראל,

וביחד נגלה כי "בא לציון גואל"!!!

רק אם נרצה בכוחנו להביא את המשיח…

נרגיש נוכחותו באהבה בערבות בשיח.

אז את השנה הזאת לעשות מיוחדת,

כל אחד ואחד יכול, רק אם ננהג אחרת.

נבנה יחסים של אחווה ערבות ואהבה…

ונגלה שבאמת אין זו אגדה.