העולם עגול

האנושות מנוהלת בצורה טוטאלית, ככה התפתחנו עם הרצונות השונים שלנו עד היום. כשהחיים הפכו להיות כפי שהם חייבת להיות פקיחת עיניים ולהתחיל ללמוד איך לחיות לפי חוק הטבע הכללי האינטגראלי האנושות חייבת להיכנס לאותה המערכת…  אחרת נמשיך לחיות כמו בהמות בניביון להשיג משהו טוב יותר עבורנו. רק ההבנה לזה,,  היא שמבדילה אותנו מהחי.

העולם עגול וחייבים לרצות להשתתף בו לפי חוק הטבע שמנהל אותנו… בהתנגדות לזה, נרגיש את חוקי הטבע כמכות, כסבל, כקושי ונגיע לימים שיחייבו אותנו להתחבר. אז אם נבין ונקשיב מה הם חוקי הטבע וננסה לפעול בתיאום עם חוקים אלה, כל הסיכויים שנצליח להתקדם עם פחות כאב, סבל, מלחמות ושנאה מיותרת.